Feb. 11th, 2014

rainy_lily: (lonely)
мені трапляється не так багато мурашкоганяльних і чіпляючих пісень - буквально кілька за місяць якщо буде, то це вже добре. ця  -саме така, хоча мені здається, її всі вже чули, бо я десь чула точно, але не можу пригадати де. пісня без відео, бо воно якесь сумне.

Expand Cut Tags

No cut tags

Most Popular Tags

Style Credit

Page generated Jul. 23rd, 2017 12:46 am
Powered by Dreamwidth Studios
June 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2014