rainy_lily: (summer)
[personal profile] rainy_lily
якби раптом хто мав бажання поснідати і погуляти зі мною в Луцьку у п'ятницю, 9 травня, з 10 до 12 ранку, то було б чудово) ми з фотоапаратом будемо не проти хорошої компанії)

Date: 2014-05-07 01:49 pm (UTC)
From: [identity profile] temno4ka.livejournal.com
УХтишка!! Я ,певне, ще буду в ЛУцьку в цей час. Залиш номер,я напишу смс чи зможу)

Date: 2014-05-09 12:23 pm (UTC)
From: [identity profile] koruc-a.livejournal.com
блін..запізно прочитала( а так би з радістю.

Date: 2014-05-09 07:24 pm (UTC)
From: [identity profile] rainy-lily.livejournal.com
я сьогодні не поїхала, все перенеслося на неділю, але там матиму мало часу, приїжджаю об 11.40, а на 13-ту маю бути на дитячій залізниці, потім десь в 16 автобус назад.

Expand Cut Tags

No cut tags

Most Popular Tags

Style Credit

Page generated Sep. 23rd, 2017 09:55 pm
Powered by Dreamwidth Studios
June 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2014