Feb. 6th, 2011

rainy_lily: (цвєточкі)
сьогодні ми з Дашею [livejournal.com profile] d_avis супермєгагерої. навіть не знаю, якого фіга було в таку погоду пертися в Золочів і місцини навколо нього, але ми зігнорили тонкий натяк у вигляді дощу, який йшов цілий вчорашній день, сіли на тернопільську електричку і поїхали в Скваряву.

а там... )

Expand Cut Tags

No cut tags

Most Popular Tags

Style Credit

Page generated Oct. 18th, 2017 01:43 am
Powered by Dreamwidth Studios
June 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2014