Mar. 4th, 2011

rainy_lily: (ліііітоооо)
яку музику підібрати для презентації про зАмки, шоб не сильно напрягала й відволікала від самої презентації, але була хорошим доповненням? і ще - музики має бути багато, презентація триває трохи більше, ніж півгодини)
і
який фільм подивитися, щоб сподобалось і йому, і їй? можна якусь харошу фантастику/фентезі, класну екранізацію книжки, шось героїчне, історичне або просто цікаве, яке могло б зацікавити обох)
надіюсь і уповаю на вашу допомогу ^_^

Expand Cut Tags

No cut tags

Most Popular Tags

Page Summary

Style Credit

Page generated Oct. 18th, 2017 01:47 am
Powered by Dreamwidth Studios
June 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2014