Mar. 20th, 2011

rainy_lily: (ліііітоооо)
у того ж Стасюка вичитала про Шіперію або ж Шкіперію - самоназва Албанії. взагалі про Албанію дуже мало знаю, дивна країна. але питання інше: які ше самоназви інших країн/народів ви знаєте? було б добре, якби європейських, але мене все цікавить. а про європейські можна буде до диплому вписати - і вже легше, а то я шось тіки сьогодні усвідомила, шо 80 сторінок - це таки багато, якшо половина з цього буде взята з моєї голови, а не з книжок%)а це вам Албанія для привернення уваги і не тільки)

Expand Cut Tags

No cut tags

Most Popular Tags

Style Credit

Page generated Oct. 18th, 2017 01:45 am
Powered by Dreamwidth Studios
June 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2014