Apr. 3rd, 2011

rainy_lily: (Default)


всьо, зима закінчилась, можна подорожувати. стартували ми з незначного - літл тріп ту Старе Село. 25 км від Львова, 5 гривень по студентському в обидва боки - гріх було не поїхати) тим більше, так сталось, шо я там ніколи не була)

поїхали! )

до речі, ті, хто був в Старому Селі на фестивалі "Захід" у 2010 році: а де там було місце для наметів? сцена стояла всередині фортеці чи де? бо навколо такі болота, шо я собі це все слабо уявляю%)

Expand Cut Tags

No cut tags

Most Popular Tags

Style Credit

Page generated Oct. 18th, 2017 01:44 am
Powered by Dreamwidth Studios
June 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2014