May. 5th, 2011

rainy_lily: (Default)
я не вважаю себе фотографом, мені раптом почало подобатись таким чином вести жж. мусите терпіти)

отже сьогодні ми бачили у Львові гори. правда, повітряні, але менше з тим. виглядали як справжні)


і я знову фоткала якісь цвіточки


знайшли недалеко від дому сакуру в розЦвіті сил, побродили районами Шевченка-Основ'яненка-Степанівни. погода й температура повітря викликає дежа вю й бісить - літо ж буде, правда??

Expand Cut Tags

No cut tags

Most Popular Tags

Page Summary

Style Credit

Page generated Oct. 18th, 2017 01:45 am
Powered by Dreamwidth Studios
June 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2014