May. 10th, 2011

rainy_lily: (дівчинка з розочкою)
в хаті з'явився новий мешканець - букет бузку, подарований коханим) знайомство з Родзинкою задокументовано у фотках)


ааа, прибульці!
а далі... )

Expand Cut Tags

No cut tags

Most Popular Tags

Style Credit

Page generated Oct. 18th, 2017 01:44 am
Powered by Dreamwidth Studios
June 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2014