Sep. 26th, 2011

rainy_lily: (sad cat)
так-от, вдогонку до львівської виставки - отакою МАЄ бути котяча виставка. тут вам і бенгальці, і мейн-куни, і абіссінці, і ше купа всяких класних порід. дивлюсь і насолоджуюсь) тисніть на посилання, може і вам сподобається)

Originally posted by [livejournal.com profile] chusovitin at Экспокот 2011
Кошачья выставка "Экспокот 2011".

Expand Cut Tags

No cut tags

Most Popular Tags

Page Summary

Style Credit

Page generated Oct. 18th, 2017 01:45 am
Powered by Dreamwidth Studios
June 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2014