Dec. 11th, 2011

rainy_lily: (вони)
чарівним  журналістським чином ми сьогодні потрапили на відкриття "Трьох мітел". хто не знає - тематичний гарріпоттервський заклад, оформлений у стилі їдальні Гогвартсу.


Мітла і двоє Гаррі з нею. під катом трохи фоток не надто чудесної якості з інтер'єрами - для ознайомлення.
кат )

Expand Cut Tags

No cut tags

Most Popular Tags

Page Summary

Style Credit

Page generated Oct. 18th, 2017 01:44 am
Powered by Dreamwidth Studios
June 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2014